Depresyon

DEPRESYON NEDİR ?

 Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Depresyonu sınıflandırma çabaları milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve Hipokrat melankoli (siyah safra) terimini ortaya koymuştur. 1854 yılında Fransız psikiyatristler bu hastalığın döngülü olabileceğini “folie circulare” terimi ile tanımlamıştır. Sonraki yıllarda belirgin tetikleyicinin varlığı ya da yokluğuna göre biçimlenen sınıflandırma DSM-III’le(1980) birlikte belirti kümelerinin varlığına dayanarak tanı koyma noktasına gelmiştir.

  Mutsuzluk, olumsuz gelişmelere karşı insanların verdiği olağan tepkilerin bir parçasıdır. Mutsuzluk beklenenden uzun sürerse, koşulların zorluğuyla orantısızsa ya da kişinin kontrolünün ötesindeyse, çökkün duyguduruma ( depresyona ) ilişkin bir semptom olabilir.

 Depresyonda çökkün duygulanım, enerji azlığı ve ilginin ya da alınan zevkin kaybı çekirdek özelliklerdir. Konsantrasyon azlığı, özgüven azalması, suçluluk duyguları, karamsarlık, kendine zarar verme ya da özkıyım düşünceleri, uyku düzeninde bozulma, iştah değişiklikleri ve libido azalması diğer sık görülen belirtilerdir. Sosyal ve mesleki işlev bozulur. Depresyon tanısı koyulması için tablo en az iki hafta sürmelidir. Her depresyon atağı farklı şiddette olabilir. Semptomların sayısı, tipi ve yoğunluğu, depresyonun şiddetini belirler.

 

DEPRESYON İÇİN RİSK ETMELERİ NELERDİR ?

 • Erken ebeveyn kaybı
 • Madde ve alkol kötü kullanımı
 • Anksiyete bozuklukları
 • Kadın olmak
 • Erken ebeveyn kaybı
 • Düşük sosyoekonomik düzey
 • Ayrı yaşama, boşanmış olma
 • İşsizlik: İşsizlik depresyonda risk etkeni olması yanında işte verimliliği azalmasının önemli nedenlerindendir.
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
 • Kişilik yapısı
 • Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
 • Bazı ilaçlar
 • Tıbbi hastalıklar
 • Hormonal değişiklikler.