Aile Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI

 Aile konulu tüm çalışmalar, ailenin temel fonksiyonları, birey ve toplum yaşamı açısından önemi üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır. Bu konuda ileri sürülen görüşler yaygın bir kabul görmekle birlikte sözü edilen sağlıklı ve mutlu aile ortamının nasıl yaratılacağı, daha da önemlisi nasıl sürdürüleceğine ilişkin bilgi gereksinimi ön plandadır. Toplumsal yaşamın dinamizmi içinde her kesimden bireyin yaşamının bir döneminde, aile içi ilişkilerinin desteklenmesi için daha profesyonel bir yardıma gereksinim duyduğu söylenebilir. Bireylerin yaşam deneyimleri; tanık oldukları, model olan öğrenme süreçleri, komşu arkadaş dost paylaşımları sorunlar yaşandığında anlık rahatlamalardan öte rasyonel çözümler üretmemektedir. Çözümlenemeyen sorunların yarattığı birikimler nedeniyle aile ortamı giderek iletişimsizliğin ya da sınırlı diyalogların hâkim olduğu bir yapıya dönüşebilir. Bu durumda, aile üyeleri özellikle de eşler açısından aile, doyum sağlanan, destek alınan bir atmosfer olmaktan öte farklı boyutlarda katlanma süreçlerinin hüküm sürdüğü bir ortam haline gelebilir” (İl, 2001, s.50). Ülkemizde de bahsedilen bu aile ortamlarının düzeltilebilmesi, ailelerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için hizmet veren psikolojik danışmanlık merkezleri eşler arası uyumsuzluklara ve ebeveyn çocuk iletişiminden doğan sorunlara çözüm bulmada yardımcı olan, yeni evlenecek çiftlere aile sisteminin oluşturulmasında aile danışmanlığı hizmeti vermektedirler.

 Danışmanlığın, içgörü ve farkındalık kazandırma, yeniden yapılandırma ve geliştirme işlevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda aile danışmanlığı; sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması için tüm aile bireylerine yapılan psikolojik yardım hizmetidir. Ailenin yapısal, işlevsel ve gelişimsel özellikleri bakımından aile içi ve çevre ilişkilerinde karşılaştığı psikososyal işlevsellikle ilgili sorunların çözümüne yönelik uzmanlık gerektiren hizmetler bütünüdür.

 Aile danışmanlığı, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim ortamının yaşatılması için aile bireylerine yapılan psikolojik bir yardımdır. Aile danışmanı aileyi bir bütün olarak ele alır. Sağladığı rahat ortamda bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine ve iletişim çatışmalarına sebep olan etkenlerden uzaklaşıp iletişim geliştirecek yollar benimsemelerine yardımcı olur. Buradaki amaç, çocukların saygı, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu bir aile ortamında yetişmelerini sağlamaktır.