Sosyal Fobi Nedir

Sosyal fobi, kişilerin gündelik yaşamlarını etkileyen ve hayat kalitelerini büyük bir oranda düşüren bir unsurdur. Sosyal fobisi olan kişiler başkaları tarafından sürekli gözlemlenmekten ve yargılanmaktan korkarlar. Bu durum da onların yoğun kaygı, korku ve utanç yaşamalarına sebep olur.  

Herkesçe normal olarak adlandırılan arkadaş çevresiyle buluşma, gündelik herhangi bir aktivite, sosyal fobi sahibi kişiler için oldukça zordur. Özellikle sunum yapmak, proje sunmak ve mülakata girmek gibi kişilerde stresi tetikleyici olay ve durumlar sosyal fobisi olan kişiler için adeta bir felakettir. 

Sosyal Fobi Nasıl Oluşur?

Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobi, hem biyolojik hem de çevresel faktörlerle meydana gelebilmektedir.

Sosyal fobinin sebepleri arasında biyolojik etkenler önceliklidir. Kaygı bozuklukları aileden gelen kalıtımsal özelliklerle genler arası aktarılabilmektedir. 

Farklı olarak, kişilere utanç veren veya onları rahatsız eden durumlar kişilerde travma etkisi yarattığından dolayı bir koşullanma söz konusu olabilir. Bu travmatik olaydan hemen sonra sosyal fobiyi besleyen farklı olaylar meydana gelebilir. Bu da kişinin sosyal fobi yaşamasına sebep olabilmektedir. 

Buna ek olarak, sosyal anksiyete bozukluğuna sahip bireylerin birçoğunun ebeveynleri ile olan ilişkileri gözlemlendiğinde aşırı korumacı ve baskıcı aile ortamlarında yetiştikleri görülmektedir.

Farklı olarak akranlarından veya ailelerinden alay, reddedilme ve zorbalık gibi travmatik olaylar yaşayanlarda da sosyal fobi riski oldukça fazladır.

Sosyal fobi bir diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu, kronik bir zihinsel süreçten meydana gelmektedir.  Bu da tedavide hem ilaç hem de psikoterapiyle birlikte ilerlenmesi gerektiğini kanıtlamaktadır.